Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Nowoczesne unity stomatologiczne światowej marki SternWeber

Nowoczesna aparatura niezbędna podczas zabiegów w znieczuleniu ogólnym:  aparat do znieczulenia ogólnego Anastazja 7500, kardiomonitor PM-9000, defibrylator

Aparat rentgenowski do wykonywania zdjęć pojedynczych zębów oraz radiowizjografia o zredukowanej 10x dawce promieniowania – zdjęcie zębów odczytywane na monitorze komputera

Pantomograf zdjęcia na kliszy i płycie 

Endometr Raypex 5 do pomiaru długości kanału podczas leczenia kanałowego

Wielofunkcyjny mikrosilnik endodontyczny z endometrem VDW Gold służący
do opracowania i pomiaru kanału w leczeniu kanałowym

Nóż chirugiczny, elektrokoagulacja

Klimatyzacja

NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii

Strona www stworzona przez MAGNUM