Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na wykonywaniu rentgenowskich zdjęć stomatologicznych wewnątrzustnych i pantomograficznych

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe/ Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia

na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

UWAGA:

stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; aparat rtg stomatologiczny Planmeca Intra, pantomograf cyfrowy Gendex GXDP-700

Sandomierskie Centrum Stomatologii
27-600 Sandomierz
ul. Długa 8

NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii

na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: 
Dawkomierzy indywidualnych technika elektroradiologii i lek. stomatologa wykonujących badanie z użyciem promieniowania X kontrolowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 19.07.2020 do.20.07.2021) zmierzona dawka efektywna nie przekroczyła progu czułości dozymetru

Jednostka wykonała pomiary dozymetryczne osłon stałych niezbędnych do uzyskania zezwolenia na uruchomienie/stosowanie aparatu rtg stomatologicznego Planmeca Intra i pantomografu cyfrowego Gendex GXDP-700

Strona www stworzona przez MAGNUM